Hizmet Sözleşmesi

Web Sitemize kayıt olan ve hizmet alan tüm müşterilerimiz , bu sözleşmeyi okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

İş bu sözleşme bu maddeyle birlikte 11 maddeden oluşmaktadır ve taraflarca okunmuş ve imza altına alınmıştır.

Sözleşmenin Konusu

İş bu sözleşmenin konusu aşağıda kısaca açıklanan, internet sitelerinin barındırılması, görsel ve teknik tasarımı ve isim tescili işlemi hizmetlerinin ana hatlarının belirlenmesi ve karşılıklı hakların korunması ile ilgili hükümlerdir.

Web Hosting (internet sitelerinin barındırılması): Kullanıcının talep ve tercihlerine uygun olarak ALAN ADI'nın hazırladığı ya da bir başkası tarafından daha önceden hazırlanmış olan internet sitesinin internete açık ALAN ADI sunucularında, ALAN ADI tarafından kiralanmış sunucularda ya da ALAN ADI'nın kullanımına açık sunucularda bulundurulması ve yayımlanması işlemidir.

VPS,VDS (sanal sunucu), Bulut Sunucu: Kullanıcının talep ve tercihlerine uygun olarak kurulup , sadece ona özel yani onun siparişi ile oluşturulmuş paylaşımlı sanal sunuculardır. Bu hizmetler , kullanıcı siparişine göre hazırlandığı için geri iade kapsamında değildir.

Domain Kayıt (alan adı tescili): Kullanıcının tercihi doğrultusunda istemiş olduğu internet adresinin vermiş olduğu Üyelik Bilgilerine uygun olarak belirttiği süre süresince tescil edilmesi işlemidir. Domain Tescil işlemi dünya genelince ICANN Aracılığıyla yapılmaktadır. Ve tescil edilen bir domainin silinmesi söz konusu değildir. Bu nedenle Geri iade kapsamında değildir.


Sözleşmenin Süresi

İş bu sözleşme Kullanıcının, vermiş olduğu siparişle ilgili, sorumluluğu olan bedeli ALAN ADI'na ödeme kanallarından birini kullanarak (kredi kartı veya havale) ulaştırmasıyla başlar. Sipariş sırasında Kullanıcı tarafından tercih edilen hizmet periyodu (aylık sipariş/yıllık sipariş) bitiminde sona erer.


Hizmetin Askıya Alınması , Sınırlandırılması veya Tamamen Durdurulması

Kullanıcı, ALAN ADI tarafından kendisine tahsis edilen alanda yayınlayacağı internet sitesinin içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. Söz konusu sitedeki yazı, veri, ses, görüntü ve her tür verinin kanunlara aykırılığından doğan hukuki ve cezai sorumluluğa Kullanıcı kendisi katlanmayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Aşağıda açıklanan durumlarda ALAN ADI, kullanıcısına verdiği hizmeti uyarı yaparak veya uyarı yapmayarak tamamen ya da kısmen, geçici bir süre ile dondurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

Toplu Mail Gönderimi : Sattığımız hiçbir hosting ve sanal sunucu paketinde toplu mail izni bulunmamaktadır. Toplu Mail Gönderim Tespiti halinde Kullanıcı'nın almış olduğu hizmet , uyarı yapılmaksızın durdurulur.

SPAM Mail Gönderimi : Spam mail alıcının rızası olmadan kendisine e-posta gönderilmesidir. Spam mail gönderiminin bir tane veya birkaç bin tane yollanmasının, ticari veya gayri ticari amaçlı olmasının önemi yoktur. Zira burada önemli olan alıcının gönderene kendisine e-posta gönderilmesi konusunda bir başvuruda bulunup bulunmadığıdır. Spam mail gönderimi nedeniyle, ALAN ADI'na ait herhangi bir sunucunun internet üzerinde bilinen spammer sunucu listelerine girmesi halinde ALAN ADI ayrıca listeden çıkabilmek için ödemesi gerekecek "Clearance" bedellerini müşteriden isteme ve alma hakkını saklı tutar. Ayrıca SPAM Mail Gönderim Tespiti halinde Kullanıcı'nın almış olduğu hizmet , uyarı yapılmaksızın durdurulur.

Fikir ve Sanat Eserlerine Yönelik Suçlar : "Fikir ve Sanat Eserleri Yasası", "Markalar Yasası", "Türk Ticaret Yasası", "Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa" kapsamında suç teşkil edecek (copyright, tescilli markalar, servis markaları, ticari sırlar, yazılım korsanlığı ve patent haklarına karşı işlenebilecek suçlar) ve özel hayatın dokunulmazlığına tecavüz eden davranışlar'da ALAN ADI Kullanıcı'nın hizmetini durdurma hakkını saklı tutar.

Genel Ahlak'a Ters Davranışlar : Toplumda kabul görmüş genel ahlak, örf ve adetlere ters düşecek düzeyde "adult" tabir edilen içeriklerin yayımı ve/veya ALAN ADI servisleri kullanılarak buna aracı olunması. ALAN ADI servisleri kullanılarak başkalarına ait bilgisayar, kullanıcı hesaplarına yasadışı yollarla erişmeye çalışmak ("hacking" veya "hacker" olarak tanımlanan davranışlar) ve bu tür yollarla başkalarının bilgisayar / ağ / şebekelerine zarar vermek. ALAN ADI'na ait bilgisayarlara ve üzerlerine kurulmuş olan yazılımlara zarar vermek, zarar verilmesine neden veya vermeye çalışmak. ALAN ADI servislerini kullanarak üye/ziyaretçilere müzik dosyaları, bedava e-mail vermek, korsan yazılımlar sunulması, toplist, directory , banner değişimi, sayaç, download (dosya indirme) hizmetleri vermek, site üzerinde her türlü chat programı veya chat sunucuna bağlanan arabirim çalıştırmak, siyasi web siteler, bedava web alanı ve elektronik posta adresi dağıtılması Hizmetin durdurulmasına neden olabilir.

Başka müşterilerin hizmet almasını engelleyici içerik bulundurmak : ALAN ADI'nın tahsis ettiği alan üzerinde kullanılan içeriğin, işlemci (maks.%20) veya hafıza kaynaklarının (maks. 500 mb.), kullanarak aynı bilgisayar üzerinden hizmet alan diğer müşterilerin aldığı hizmetin etkilenmesine neden olmak. Kaynak tüketiminin fazla olduğu durumlarda, öncelikli olarak ALAN ADI, kullanıcıya bir üst model servis sunacaktır. Kabul edilmemesi durumunda ALAN ADI hizmeti sonlandırma hakkını kendinde saklı tutar. Hizmet bedelinin sözleşmede belirlenen zamanda ve tam olarak ödenmemesi, kredi kartı ile ödeme alındığı hallerde bu konuda Kullanıcı'ya ait bir aksaklık olması. Ve burada belirtilmemiş olmasına rağmen yürürlükteki yasalara aykırı düşecek yayınları ALAN ADI servislerini kullanarak yayınlamak, ALAN ADI'nın kendisine vermiş olduğu şifreleri kullanarak diğer müşterilerin ve ALAN ADI'nın güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunmak ve ALAN ADI'nın bilgilerine izinsiz ulaşmaya çalışmak Hizmetin durdurulmasına neden olabilir.

Yasak İçeriklerin Barındırılması veya Çalıştırılması : ALAN ADI'nın tahsis ettiği hizmetlerin tamamında, VPN, IRC, TOR, TORRENT, HACK, WAREZ, TEAMSPEAK, Görüntülü Sohbet ve +18 İçerik ve Uygulamalarının Barındırılması, Çalıştırılması, Paylaşılması ve Depolanması kesinlikle yasaktır. Tespiti halinde hizmet fesh edilerek, ilgili üyelik kapatılacaktır.


Ücretler

ALAN ADI'nın sunduğu hizmetlerin bedelleri ilgili sayfalarında USD cinsinden belirtilmiştir.

Kullanıcı kredi kartı ödeme kanalıyla ücreti ALAN ADI'na ulaştırır. ALAN ADI ödemenin yapılmasına kadar hizmeti başlatmama veya durdurma hakkını saklı tutar.ALAN ADI gerekli gördüğü durumlarda hizmet ücretlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Hizmet bitiminden itibaren yenileme işlemi ve ödemesi 1 gün içinde yapılmayan hizmetler durdurulur, 15. gün verilen hizmet tamamen sona erdirilerek web site(leri) bulunduğu sunucudan tamamen kaldırılır. Kredi kartı kullanımlarında, yabancı kredi kartları ile yapılacak ödemelerde döviz dönüşümleri nedeni ile tutar farklılıkları olabilir.


Hak ve Sorumluluklar

ALAN ADI tarafından, Kullanıcılarına, bu sözleşmenin birinci maddesinde belirtilen tüm hizmetler "As Is Based" veya "As Available" olarak verilir. Yani, verilen tüm hizmetler ALAN ADI tarafından verildiği gibi Kullanıcı tarafından kabul edilmek zorundadır. ALAN ADI verdiği herhangi bir hizmetin sürekli olacağı, kesintiye uğramayacağı, hatasız olacağı konularında ayrıca internet üzerinde güvende olacağının garantisini vermemektedir. Kullanıcı aldığı hizmetlerin durması, durdurulması, kesintiye uğraması veya hata ve zarara yol açması halinde herhangi bir hak iddia etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.


Tebligat Adresi

Kullanıcıya ait yasal ikamet adresi ve iletişim adresi sipariş sırasında verilmiş olan e-posta adresidir. Bu adresin değiştirilmesi durumunda ALAN ADI'na yazılı olarak tebliğ edilmesi gerekir. Kullanıcı, kendisine ulaşsa da, ulaşmasa da bu adrese gönderilen tebligatın bir iş günü sonrasında tebliğ edilmiş olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.


Kayıtların Geçerliliği

Taraflar, iş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda, ALAN ADI'nın defter ve bilgisayar kayıtlarının, tarafların göndermiş olduğu elektronik posta ve benzeri iletilerin, ALAN ADI tarafından muhafaza edilen ALAN ADI / Kullanıcı arasında geçen telefon görüşmesi kayıtlarının, Kullanıcının internet ortamında yaptığı ve ALAN ADI'nın bilgisayarlarında yedeklenmiş kayıtlarının, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 287. maddesi anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, yukarıda belirtilen ALAN ADI kayıtlarına karşı her türlü itiraz ve bunların usule uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.


Yedekleme

ALAN ADI Sunucu yedekleme işlemini periyodik olarak yapmaktadır , Ancak olası bir fiziksel (donanımsal) arıza durumunda hiçbir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı periyodik olarak kontrol panelinden yedekleme işlemini kendisi yapmalıdır.


Uyuşmazlık Hali

İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İş bu sözleşme tüm maddeleriyle taraflarca okunmuş ve imza altına alınmıştır.

(İmza altına alınma, siparişin internet ortamında ALAN ADI'na gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). Tüm ürün ve hizmetlerini sadece internet ortamında satış yapan ALAN ADI , tüm siparişlerinin ilk sayfasında bu sözleşmenin okunup, anlaşılıp, kabul edilmediği sürece siparişe devam edilemeyeceği uyarısı yapar. ALAN ADI gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Kullanıcı bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen destek ekibimize ulaşın